Information och regler

REGLER

Man tävlar i lag om två personer – ni får max vara 10 meter ifrån varandra under loppet.

Gemensam masstart kl 12.00 1 juni 2024 vid scenen i Stadsparken i Borås.

Tävlingsklasser – obs ingen kostnad att delta!

  • Vuxen – damer/herrar födda 2007 eller tidigare. Dam, herr eller mixade lag.
  • Ungdom – flickor/pojkar födda 2008 till 2011. Tjej, kille eller mixade lag.
  • Vuxen med barn/ungdom – ingen åldersgräns för barn/ungdom – vuxen ansvarar för barnets/ungdomens säkerhet under loppet. Dam, herr eller mixade lag. Anmäls som vuxenlag.
  • Utom tävlan, dvs ingen tidtagning
  • Singelklass för dam och herr

Första lag i mål i respektive klass vinner.

Bana

Du följer en snitslad bana och funktionärernas vägvisning. Banskissen från 2023 gäller för tillfället men pga större ombyggnationer i Stadsparken kommer 2024 års bana att publiceras nära inpå dagen för tävlingen när vi vet mer exaktt hur vi kan nyttja området. Den kommer säkerligen avvika från 2023 års bana just i Stadsparken.

Utrustning

Rekommenderad utrustning är våtdräkt och simglasögon. Tillåten utrustning är handpaddlar, mindre flythjälpmedel (tex dolme) och draglina. Obligatorisk utrustning är nummerväst, badmössa och skor. Nummerväst och badmössa tillhandahålls av arrangören. Nummervästen ska hela tiden bäras ytterst. Laget får inte ta emot hjälp från utomstående. All utrustning som laget medför måste bäras under hela banan och tas med i mål.

Nedskräpning är ej tillåten!

Om du bryter tävlingen måste detta meddelas sjukvårdsresurs eller tävlingsledning.

Säkerhet

Du deltar på egen risk! Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande i nöd! Det är absolut förbjudet att dyka i vid simetapperna!

Övrig info

Det finns inga ombytesmöjligheter vid startområdet. Kom ombytt! Sjukvårdsresurs finns i vid start, mål samt varvning. Ombyte förvaras i egen väska som arrangören förvarar under tävlingen.

Klockan 11.45 håller tävlingsledningen obligatorisk tävlingsinfo.

Fram till kl 11 på tävlingsdagen kan namnändringar ske. Innan tävlingsdagen per mejl till bjorn.nyman@kunskapsskolan.se, på tävlingsdagen till tävlingssekretariatet.