Banskisser

I bifogat dokument finner du banskiss för årets upplaga av Borås City Swimrun. Banskissen skiljer sig från tidigare år utifrån att det sker ombyggnation i Stadsparken under 2024. Banlängden är i princip oförändrad.